Vítejte     Brána času     Mýty mezi námi     Kontakty  

Informace


Název tábora:
Brána času

Datum:
4. - 11. 7. 2020 (Sraz bude 4. 7. ve 14:00 ve Lhánicích u zvoničky a závěr tábora bude 11. 7. v lomu u Biskoupek (nedaleko obce Hrubšice) v 10:00).

Místo:
Chata pod Templštýnem asi 5 km od Dukovan

Cena tábora:
2.100,-- Kč členové Halahoje / 2.200,-- ostatní (jídlo, ubytování, program...)

Účastnické poplatky se dají hradit do 4. 6. 2020:
bezhotovostně na účet SK KG Halahoj - WSPK 1500006753/7940
VS: 301
SS: rodné číslo (případně datum narození účastníka)

nebo hotově u vedoucích tábora.

Věk účastníků:
Tábor je určen především pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let.

Pořádá:
Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ a tým instruktorů z farností Hrotovice a Třebíč
Celý tábor finančně podpořilo Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF).


Ke stažení:

Leták (pdf, doc.)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.(pdf, doc)
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti.(doc).
Závazná přihláška a předběžné informace co s sebou na tábor.(doc, pdf).